فرم نام نویسی در ” ۲۰ نشست ۳۵ “

فرم نام نویسی در ” ۲۰ نشست ۳۵ “

نشست های تخصصی سی­ و پنجمین جشنواره بین­ المللی فیلم کوتاه تهران

[button color=”orange” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#63C39D” align=”center” link=”http://www.tisff.ir/fa/pic/jadval-b.zip” target=”_blank” font_weight=”bold” radius=”15″ outer_border_color=”#63C39D” icon=”fa-icon-download” icon_color=”#c71919″]جهت دریافت نسخه با کیفیت جدول لطفا کلیک کنید[/button]

متقاضی گرامی
«ظرفیت کارت ویژه و کارت موقت تکمیل شد»

[box type=”custom” bg=”#4E78D2″ color=”#ffffff” border=”#2C98D1″ radius=”15″ fontsize=”20″]کـــــــارت ویــــــــــژه (مهلت خرید تا ۱۵ آبان) «ظرفیت کارت ویژه تکمیل شد»[/box]

[box type=”custom” bg=”#4E78D2″ color=”#ffffff” border=”#2C98D1″ radius=”15″ fontsize=”20″]کــــــارت مـــــوقـــــت (امکان خرید ۱۵ تا ۱۷ آبان) «ظرفیت کارت موقت تکمیل شد»[/box]