«ژانر در فیلم کوتاه» بعد از جشنواره فیلم کوتاه تهران به بازار عرضه می‌شود/ ‏انتشار بخشی از مقدمه کتاب

«ژانر در فیلم کوتاه» بعد از جشنواره فیلم کوتاه تهران به بازار عرضه می‌شود/ ‏انتشار بخشی از مقدمه کتاب

کتاب «ژانر در فیلم کوتاه» از جمله کتاب‌هایی است که در حاشیه برگزاری سی و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران رونمایی شد.

به گزارش ستاد خبری سی و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، کتاب «ژانر در فیلم کوتاه» با مقدمه منصور براهینی از جمله کتاب‌هایی است که در حاشیه برگزاری سی و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران رونمایی شد.

این کتاب که به کوشش رامتین شهبازی نوشته شامل مقالاتی از فرشاد عسگری کیا، مجید کیانیان، سیدعلی روحانی، امیررضا نوری پرتو، مریم جلالی، رامتین شهبازی، وحیداله هاشمی است و پس از جشنواره به بازار عرضه می‌شود.

منصور براهینی در مقدمه این کتاب آورده است: «پارادایمی که از طریق آن می‌توان سینماهای ژانر را در دوران معاصر درک کرد، نوعی تَراروی (گذار، دگرگ‌ونی، پوست‌اندازی، تحولِ) فراگیر است، هم به معنای زمانمند و هم به معنای جغرافیایی: از یک سو، تغییر و درهم‌آمیزی ژانرها در طول زمان، که غالباً نتیجه تغییرات یا رویدادهای فرهنگی، تاریخی و انتقادی است، یا پاسخی است به آنها؛ از سوی دیگر واگوییِ فیلم‌ ژانرهایی که از زمان، مکان و یا رسانه‌ای که در ابتدا با آن مرتبط بوده‌اند دور افتاده و در محل‌ها و یا قالب‌های (formats) دیداری_شنیداری جدید بازسازی و تفسیر می‌شوند. به این ترتیب، ماهیت ذاتاً تراروندهی سینمای ژانر در عصر حاضر، دو وجه اصلی برای فرا رفتن از و گفتگو با جنبه‌ی زمانمند فضاییِ (temporal/spatial) بحث ما دارد: فرارفتن از ملیت، فرا رفتن از رسانه. فرا رفتن از ملیت به عنوان دَردنشانِ (symptom) سینمای جهانی معاصر هم مرزگذر است و هم مرزگذار، سینمایی که از آمیزشِ تولید و توزیع در میان صنایع ملی در اقتصادِ جاریِ جهانی منتج می‌شود، و این آمیزه به گونه‌ای مؤثر برونداد سینمایی و فرهنگ فیلم را بین‌المللی و به گونه‌ای بالقوه همگون‌سازی می‌کند. همگون‌سازیِ سینمای جهانی یک عدسی است که از طریق آن می‌توان به امر تراملی نگریست. چنین دیدگاهی با این واقعیت به چالش کشیده می‌شود که واگویی ژانر از یک سینمای ملی به سینمای دیگر، یا مصداق ترجمه کردن (ترجمه به معنا) است و یا نوعی بازآرایی (rearrangement)(بازآراییِ ساختمندیِ معنایی و یا نحوی semantic and/or synt‌actic structuration) و نیز (به طور آشکار یا ضمنی) نقدی ایدئولوژیکی است که به گونه‌ای معنادار در برابر مفهومِ همگون‌سازی مقاومت می‌کند.»

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار تا ۲ آبان در حال برگزاری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *