پوستر ۱۳۹۸

پوستر سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

[us_btn label=”دانلود پوستر” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.tisff.ir%2Ffa%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2F36.jpg” align=”center”]
[us_image image=”5609″]