هیئت انتخاب بخش مستند جشنواره ۳۵

سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

هیئت انتخاب بخش مستند

پژمان مظاهری پور

مهدی گنجی

شیرین برق نورد