هیئت انتخاب بخش داستانی جشنواره ۳۵

سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

هیئت انتخاب بخش داستانی

زهره زمانی

داریوش غریب زاده

رضا سبحانی

بهمن دادفر

مرتضی علی عباس میرزایی

الهام حسین زاده

پیمان نهان قدرتی