هیئت انتخاب بخش تجربی جشنواره ۳۵

سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

هیئت انتخاب بخش تجربی

آبتین مظفری

تیام یابنده

nima-abbaspour-1

سعید شاه حسینی