فرم نام نویسی در ” ۲۰ نشست ۳۹ “

فرم نام نویسی «۳۹-۲۰»

نشست های تخصصی سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

تاریخ برگزاری نشست ها: ۲۷مهر تا ۱ آبان ماه ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام: سه شنبه ۱۹ تا یکشنبه ۲۴ مهرماه

کسب اطلاعات بیشتر:

تلفن: ۸۶۰۸۴۸۲۹-۸۶۰۸۴۸۱۶-۸۶۰۸۴۷۱۰-۸۶۰۸۴۸۰۱
موبایل: ۰۹۱۰۷۶۲۶۴۷۲ – ۰۹۰۵۳۴۰۲۱۸۷

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است