فرم نام نویسی در ” ۲۰ نشست ۳۹ “

فرم نام نویسی در ” ۲۰ نشست ۳۹ “

نشست های تخصصی سی­ و پنجمین جشنواره بین­ المللی فیلم کوتاه تهران

حضوری – مجازی