فرم تست

فرم نام نویسی در “۲۰نشست۳۴ 

نشست های تخصصی سی­ و­چهارمین جشنواره بین­ المللی فیلم کوتاه تهران

 

 

[accordions handle=”pm” space=”yes” icon_color=”#” icon_current_color=”#”]

[accordion title=”تخفیف ویژه جشنواره (پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان)” icon=”” state=”yes”][/accordion]

[accordion title=”تخفیف ویژه آموزشی ۱ (پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان)” icon=”” state=”no”][/accordion]

[accordion title=”تخفیف ویژه آموزشی ۲ (پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان)” icon=”” state=”no”][/accordion]

[/accordions]