فراخوان نام‌نویسی «۲۰ نشست ۳۴»

[box type=”info” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”2″ fontsize=”40″]مهلت نام نویسی به پایان رسیده است. [/box]

در صورت تمایل به شرکت در هر یک از نشست ها، لطفا یک ساعت قبل از شروع هر برنامه به غرفه آموزش در پردیس گالری ملت مراجعه فرمایید.

جدول برنامه