شورای سیاست گذاری و برگزاری

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

شورای سیاست گذاری

فرید فرخنده کیش

فرید فرخنده کیش

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران

Image-1

حبیب ایل بیگی

عضو هیئت مدیره ی انجمن سینمای جوانان ایران

ایوبی۱

حجت الله ایوبی

معاونت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری

محمدآفریده

محمد آفریده

عضو هیئت مدیره ی انجمن سینمای جوانان ایران

احمدی۱

محمدمهدی احمدی

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره ی انجمن سینمای جوانان ایران

برزیده۱

عبدالحسن برزیده

عضو هیئت مدیره ی انجمن سینمای جوانان ایران

شورای برگزاری

فرید فرخنده کیش

فرید فرخنده کیش

دبیر جشنواره

سعید توکلیان

سعید  توکلیان

مدیرکارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی

حسن دزواره

حسن دزواره

مدیر بخش بین الملل

علیرضا کریمی صارمی

علیرضا کریمی صارمی

مدیر جشنواره سی و سوم

محمدآفریده

محمد آفریده

مشاور دبیر جشنواره

فرنوش حبیب نژاد

مدیر روابط عمومی

محمدحسن-تمجیدی

محمد حسین تمجیدی

مدیر نخستین کنفرانس فیلم کوتاه تهران

مهدی افریده

مهدی آفریده

مدیر مالی و اقتصادی

آرش رصافی

آرش رصافی

مشاور دبیر در امور پشتیبانی فنی و تصویری

javad

سیدجواد میرهاشمی

مدیر بخش جنبی سینمای اقتباسی (سینما و کتاب) و نمایشگاه بزرگ کتاب های هنری

Untitled-1

صدیقه قاضی نظام

مسول دبیرخانه

سیده عالیه هاشمی

عالیه هاشمی

برنامه ریز و دستیار مدیر کارگاه های اموزشی

امیر لطفیان

امیر لطفیان

مدیر برنامه ریزی نمایش

img_9384

امیر موسی کاظمی

مدیر ستاد خبری