شورای برگزرای جشنواره ۳۵

سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

شورای برگزرای

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.24.14

سیدصادق موسوی

دبیر جشنواره

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.26.03

آرش عباسی

مدیر کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.25.28

آرش رصافی

مدیر کمیته تولید و پشتیبانی

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.04.39

محمد فهیمی

مدیر کمیته امور بین الملل

WhatsApp Image 2018-10-24 at 17.33.43

سهیلا عسکری

مدیر کمیته هماهنگی و دبیرخانه

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.28.13

سعید پوراسماعیلی

مدیر کمیته فرهنگی و آموزش

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.26.28

نوید کوهبر

مدیر کمیته اجرایی

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.35.14

محمدرضا سلمانزاده

مدیر کمیته حراست

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.34.39

علی جعفری

مدیر کمیته امور مالی

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.34.17

امیر لطفیان

مدیر کمیته انتشارات

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.32.45

طیبه فلکیان

مدیر کمیته استان ها

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.36.14

سیدجواد میرهاشمی

مدیر کمیته امور جنبی

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.35.47

صدیقه داورفرا

مشاور دبیر جشنواره