شورای برگزاری

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

شورای برگزاری

سیدصادق موسوی

سیدصادق موسوی

دبیر جشنواره

سعید پوراسماعیلی

سعید پوراسماعیلی

مدیرکمیته کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی

آرش رصافی

آرش رصافی

مدیر کمیته پشتیبانی فنی وتصویری

محمدفهیمی

محمد فهیمی

مدیر کمیته بین‌الملل

آرش عباسی

آرش عباسی

قائم‌مقام دبیر جشنواره

محمد محمدزاد

مدیر کمیته امور مالی

امیر لطفیان

امیر لطفیان

مدیر کمیته انتشارات

طیبه فلکیان

طیبه فلکیان

مدیرکمیته برنامه‌ریزی استان‌ها

سهیلا عسکری

سهیلا عسکری

مدیر کمیته هماهنگی

سیدجواد میرهاشمی

سیدجواد میرهاشمی

مدیر کمیته فعالیت های جنبی

نوید کوه بر

نوید کوه‌بر

مدیر کمیته فعالیت‌های جنبی