دوره سی و نهم

سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران مهر و آبان ۱۴۰۱

۳۹

۳۹

فراخوان سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم كوتاه تهران

آیین‌‎نامه سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم كوتاه تهران
سی و نهمین جشنواره

۳۹

۳۹

۳۹

۳۹

۳۹

۳۹

۳۹

۳۹