داوران بخش بین الملل جشنواره ۳۵

سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

داوران بخش بین الملل

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.08.09

مهرداد اسکویی

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.08.08(1)

میک هنیگن

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.08.08

کریستوفر گیرات

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.08.57(1)

ویرجیل ویدریش

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.08.57

تام پالمن

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.08.56

ساری ولانن

WhatsApp Image 2018-10-24 at 16.08.55

پر فیکسه