جوایز و پاداش ها ۱۴۰۱

[us_image image=”5262″ size=”full” style=”shadow-2″]

- تندیس جشنواره و مبلغ دلار جایزه بزرگ بخش بین‌الملل
- تندیس جشنواره و مبلغ دلار به بهترین فیلم داستانی
- تندیس جشنواره و مبلغ دلار به بهترین فیلم مستند
- تندیس جشنواره و مبلغ دلار به بهترین فیلم پویانمایی
- تندیس جشنواره و مبلغ دلار به بهترین فیلم تجربی