جوایز و پاداش ها ۱۳۹۸

[us_image image=”5262″ size=”full” style=”shadow-2″]

– تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰۰۰ دلار جایزه بزرگ بخش بین‌الملل

–  تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰۰ دلار به بهترین  فیلم داستانی

–  تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰۰ دلار به بهترین  فیلم مستند

–  تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰۰ دلار به بهترین  فیلم پویانمایی

–  تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰۰ دلار به بهترین  فیلم تجربی