بخش داستانی

هیئت انتخاب بخش ملی -داستانی

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

امید عبدالهی

امید عبدالهی

علی زمانی عصمتی

علی زمانی عصمتی

مرجان اشرفی زاده

مرجان اشرفی‌زاده

سعید عقیقی

سعید عقیقی

محمدرضا عرب

علی محمد قاسمی

علی محمد قاسمی

مسعود مددی

مسعود مددی