بخش بین‌الملل

هیئت انتخاب بخش بین‌الملل

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

محمد فهیمی

محمد فهیمی

آرش عباسی

آرش عباسی

حسن دزواره

اشکان احمدی

اشکان احمدی

نیما عباسپور

نیما عباسپور

عاطفه خادم الرضا

کاوه قهرمان

کاوه قهرمان