اخبار

با حضور و سخنرانی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران؛ افتتاح هفتمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم دیدار تاجیکستان

افتتاح هفتمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم دیدار تاجیکستان «فرید فرخنده‌کیش» مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران،