دوره سی و دوم

دوره سی و دوم
زمان برگزاری: ٢٠ تا ٢۶ آبان ١٣٩۴ مکان: پردیس سینمایی چارسو دبیر: فرید فرخنده کیش (مدیر عامل و رییس هیئت مدیره ب انجمن سینمای جوانان ایران) هیئت انتخاب: بخش ملی بخش مستند:...
بیشتر بخوانید

دوره سی و یکم

دوره سی و یکم
سی ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران زمان برگزاری: ۲۲ – ۲۷ مهر ۱۳۹۳ مکان: پردیس سینمایی ملت دبیر: حبیب ایل بیگی (مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران) هیئت ا...
بیشتر بخوانید

دوره سی ام

دوره سی ام
سی اُمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران زمان برگزاری: ۲۲ – ۲۸ مهر ۱۳۹۲ مکان برگزاری: پردیس سینمایی ملت دبیر: هاشم میرزاخانی (مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران...
بیشتر بخوانید

دوره بیست و نهم

دوره بیست و نهم
بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران زمان برگزاری: ۱۰ – ۱۶ مهر ۱۳۹۱ مکان برگزاری: پردیس سینمایی ملت و خانه هنرمندان برگزاری همزمان: سراسر کشور دبیر: هاش...
بیشتر بخوانید

دوره بیست و هشتم

دوره بیست و هشتم
بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران زمان برگزاری: ۱۹ – ۲۴ مهر ۱۳۹۰ مکان برگزاری: پردیس سینمایی آزادی و خانه هنرمندان برگزاری همزمان: ارومیه، اصفهان، ا...
بیشتر بخوانید

دوره بیست و هفتم

دوره بیست و هفتم
بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران زمان برگزاری: ۲۸ آبان – ۳ آذر ۱۳۸۹ مکان برگزاری: سینما فلسطین و خانه هنرمندان برگزاری همزمان: آبادان، رشت، سنندج،...
بیشتر بخوانید

دوره بیست و ششم

دوره بیست و ششم
بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران زمان برگزاری: ۲۰ – ۲۵ آبان ۱۳۸۷ مکان برگزاری: سینما فلسطین و خانه هنرمندان برگزاری همزمان: ارومیه، اهواز، بندرعباس،...
بیشتر بخوانید

دوره بیست و پنجم

دوره بیست و پنجم
بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران زمان برگزاری: ۲۲ – ۲۷ آبان ۱۳۸۷ مکان برگزاری: سینما فلسطین و خانه هنرمندان ایران برگزاری همزمان: اهواز، سنندج، لاه...
بیشتر بخوانید

دوره بیست وچهارم

دوره بیست وچهارم
بیست‌وچهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران زمان برگزاری: ۲۲ – ۲۷ آبان ۱۳۸۶ مکان برگزاری: سینما فلسطین و سینما قیام برگزاری همزمان: بج...
بیشتر بخوانید

دوره بیست وسوم

دوره بیست وسوم
بیست‌وسومین جشنواره ملی و یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران زمان برگزاری: ۳۰ آبان –۵ آذر ۱۳۸۵ مکان برگزاری: سینما فلسطین و سینما قیام نام دبیر: ناصر باکیده (مد...
بیشتر بخوانید