هیئت انتخاب بخش داستانی جشنواره ۳۵

سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

هیئت انتخاب بخش داستانی

WhatsApp Image 2018-10-24 at 17.45.15

زهره زمانی

WhatsApp Image 2018-10-24 at 17.45.00

داریوش غریب زاده

WhatsApp Image 2018-10-24 at 17.44.49

رضا سبحانی

WhatsApp Image 2018-10-24 at 17.45.52

بهمن دادفر

WhatsApp Image 2018-10-24 at 17.45.42

مرتضی علی عباس میرزایی

WhatsApp Image 2018-10-24 at 17.45.26

الهام حسین زاده

WhatsApp Image 2018-10-24 at 17.46.02

پیمان نهان قدرتی