مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران