فرم نام نویسی در ” ۲۰ نشست ۳۵ “

فرم نام نویسی در ” ۲۰ نشست ۳۵ “

نشست های تخصصی سی­ و پنجمین جشنواره بین­ المللی فیلم کوتاه تهران

جهت دریافت نسخه با کیفیت جدول لطفا کلیک کنید

متقاضی گرامی
«ظرفیت کارت ویژه و کارت موقت تکمیل شد»

کــــــارت مـــــوقـــــت (امکان خرید ۱۵ تا ۱۷ آبان) «ظرفیت کارت موقت تکمیل شد»