داوران بخش ملی جشنواره ۳۵

سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

داوران بخش ملی

محمد-افریده

محمد آفریده

آیدا-پناهنده

آیدا پناهنده

واروژ کریم مسیحی

واروژ کریم مسیحی

لقمان-خالدی

لقمان خالدی

کاوه-قهرمان

کاوه قهرمان

رامتین-شهبازی

رامتین شهبازی

بهتاش-صناعی-ها

بهتاش صناعی ها