هیئت داوری بخش ملی

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

حمید نعمت الله

جعفر صانعی مقدم

مجید برزگر

امیر سحرخیز

مهدی جعفری

مهناز افضلی

مجید شیخ انصاری

فهرست