بخش ملی

هیئت داوری بخش ملی

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۸_۱۵-۳۸-۰۳

جعفر صانعی مقدم

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۸_۱۵-۳۷-۵۹

حمید نعمت الله

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۸_۱۵-۳۷-۵۱

امیر سحرخیز

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۸_۱۵-۳۸-۲۳

مجید برزگر

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۸_۱۵-۳۸-۱۴

مهناز افضلی

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۸_۱۵-۳۸-۰۸

مهدی جعفری

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۸_۱۵-۳۸-۲۷

مجید شیخ انصاری